Wat doen we en waar staan we voor

Het doel van de Ondernemerskring Bergambacht is het behartigen van de gemeenschappelijke economische belangen van alle bedrijven die gevestigd zijn binnen de Gemeente Krimpenerwaard en de kernen Ammerstol, Berkenwoude en Bergambacht.

Met in het bijzonder de belangen van onze leden.

Dit doen we door het onderhouden van structureel en direct contact met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht. Daarnaast onderhouden we contacten met andere (overheids)instellingen en organisaties, zoals onder andere de ondernemersverenigingen van de omliggende gemeenten. Met regelmaat worden (bestuurs)leden afgevaardigd voor onderhoud met externe partijen om kennis uit te wisselen en krachten te bundelen.

Wij maken ons ook sterk voor onze leden ter bevordering van de onderlinge contacten. Hiervoor worden regelmatig leerzame bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken bij een van de leden georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige manieren om met elkaar in contact te komen en wellicht te ontdekken wat men voor elkaar kan betekenen binnen de eigen gemeente. Op vastgestelde tijden wordt vergaderd om leden te informeren over ontwikkelingen en ook om de leden de kans te geven om zelf hun vragen te stellen of initiatieven aan te dragen.

Hiernaast dragen wij initiatieven van verenigingen, stichtingen en individuelen binnen de Gemeente Krimpenerwaardeen warm hart toe. Door middel van het Stimuleringsfonds zijn budgetten beschikbaar voor maatschappelijke ondersteuning. Alle leden van de Ondernemerskring Bergambacht maken hiervoor jaarlijks een vast bedrag over naar het fonds, waaruit direct wordt uitgekeerd indien het initiatief in aanmerking komt.

 


 

DE MIDDELEN

Een overzicht van de middelen om onze beoogde doelen te behalen:

  • bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden door het organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
  • structureel overleg met het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergambacht
  • het onderhouden van contacten met andere (overheids)instellingen en organisaties
  • het afvaardigen van vertegenwoordigers van de Ondernemerskring Bergambacht naar andere organisaties
  • het Stimuleringsfonds ter ondersteuning van maatschappelijke initiatieven binnen de gemeente Bergambacht

 


 

KRIMPENERWAARD ONDERNEEMT

De Ondernemerskring Bergambacht is aangesloten bij de federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard (Krimpenerwaard Onderneemt). Deze federatie is opgericht om als belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de Krimpenerwaard een sterkere positie te kunnen innemen ten opzichte van gemeenten en andere overheden en organisaties.

Facebook
Website

 


 

RADIO CENTRAAL

Volgens de Mediawet dienen alle belangrijke, representatieve stromingen binnen een gemeente vertegenwoordigd te zijn in een programmabeleidbepalend orgaan van een lokale omroep. Derhalve heeft een van de bestuursleden zitting in genoemd programmabeleidbepalend orgaan van Radio Centraal.

www.radiocentraal.nl

 


Stimuleringsfonds

Met ingang van 1 januari 2019 is na akkoord van de leden het stimuleringsfonds gestopt. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. 

LID WORDEN

Onderneem het samen met talloze andere bedrijven in Bergambacht! Wij nodigen u van harte uit om vrijblijvend een ledenvergadering bij te wonen.