Technische inventarisatie bedrijventerrein De Wetering

De gemeente gaat in de komende tijd een technische inventarisatie uitvoeren op het bedrijven terrein de Wetering. Maandag 17 maart 2014 zal er begonnen worden met een rioolinspecties. Tevens zullen er in een later stadium hoogtemetingen en constructie

boringen op het terrein gaan plaatsvinden. Bij de hoogtemetingen woorden ook hoogten van bedrijfsvloeren en dorpels in  gemeten. De technische inventarisatie is nodig om er achter te komen welke onderhoudswerken de gemeente moet uitvoeren als in 2015 het nieuwe bedrijventerrein met alle verkeersroutes is ingesteld. Waar nodig gaat men in dialoog met de ondernemers over de werkzaamheden.

LID WORDEN

Onderneem het samen met talloze andere bedrijven in Bergambacht! Wij nodigen u van harte uit om vrijblijvend een ledenvergadering bij te wonen.